Stockholms Stad Eskilstuna kommun Sundbybergs Folkhögskola Uppsala Kommun

Projektutbytesforum 17 oktober 2014

Projekten Romané Bučá i samarbete med Linköpings kommun, bjuder in till ett projektutbytesmöte där vi kommer att titta på framgångsrika metoder i olika projekt och verksamheter som bedrivs idag kring romer i Sverige.

 

 

Ladda ner fullständiga program.

Skicka in anmälan.

 

Eldhärjad bosättning rivs

Romerna som bosatt sig i en liten skog utanför Högdalen vräktes obarmhärtig från sina  MG 6165 till nätetenkla skjul. I gryningen kom ett jätteuppbåd av poliser och entreprenörer som rev hela bosättningen. Men under natten mot den 1 september hade också börjat brinna i några av skjulen. Romer berättar om fasan att vakna till eld. Två män blev illa brända.

När ÉRG är där på förmiddagen den 1 september är rivningen i full gång. Romerna har redan lämnat platsen och sitter på en parkering en bit därifrån och väntar på utlovade biljetter för resan hem.

– Det är så totalt onödigt och bara en maktdemonstration mot de allra svagaste i samhället, säger en mycket frustrerad Thomas Hammarberg som är ordförande i den nya statliga kommissionen mot antiziganism.

Läs mer

Förintelsens minnesstund 27 Januari 2014

Den 27 januari i år högtidlighölls minnet av offren från Förintelsen och dagen dåTorget Auschwitz befriades. I år hade Forum för levande historia bestämt att fokus skulle ligga på romernas Förintelse. Hur många romer som mördades av nazisterna vet man inte än idag.

Siffrorna varierar från en halv miljon till en och halv miljon. Inte förrän 1982 erkände den tyska staten att romerna var en av två folkgrupper som skulle förintas. Så som skett under tidigare år inleddes högtidsfirandet vid Raoul Wallenbergs torg där Eskil Franck från Forum för levande historia hälsade alla välkomna. Han påminde om att den här dagen 1945 var det kallare i Auschwitz och fångarna hade bara pyjamasliknande kläder på sig.

 

Läs mer

8 mars 2014: Än finns det mycket att göra

Den 8 mars firas den Internationella kvinnodagen över hela världen. Även för romska kvinnor är denna dag viktig. Jamis.se besökte den romska kvinnoföreningen i Skarpnäck som samlat människor till samtal och föreläsningar i Kulturhuset.

Vissa tror att den 8 mars ska man köpa blommor till sin fru eller på annat sätt fira att det finns kvinnor i världen, men att det fortfarande behövs en dag då kvinnors situation uppmärksammas är nog snarare ett sorgligt faktum.

I kulturhuset i Skarpnäck hade ett antal människor samlats, både romer och andra, både män och kvinnor, för att lyssna till vad olika politiker och aktivister hade att säga om kvinnors situation idag.

Läs mer....

Integrationsministern: Romerna bär ansvaret

I dag kommer en delegation statssekreterare och politiker från Rumänien till Stockholm för samtal om romernas situation. Men ansvarig politiker i Rumänien säger till SVT att det är romerna själva som är ansvariga för de sociala problemen.

Taget ur SVT.seWebbutbildning om jämlikhet för romer

Arbetsförmedlingen lanserar en webbutbildning för att motverka fördomar om romer och främja deras position på arbetsmarknaden.
Romer utsätts ofta för fördomar och är en diskriminerad grupp på arbetsmarknaden. Fördomarna beror på att många inte har kunskap om romernas traditioner, kultur, språk och identiteter inom gruppen. I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att motverka all form av diskriminering.

Gå till utbildningen genom arbetsförmedlingens hemsida

”Ge romer en plats bland Förintelsens offer”

I Sverige görs skillnad mellan Förintelsens judiska och romska offer. Romerna får inte glömmas bort utan bör få en fullvärdig plats bland Förintelsens offer. Detta framförde en rad politiker samt kultur- och samhällsaktörer på DN debatt den 2 augusti. Rosario Taikon Ali från Networking Europes nätverk Stockholm Roma Network är en av medförfattarna.

Läs artikeln här

Rosario Ali Taikon i TV4

Rosario Ali Taikon från Sensus och projektet Romané Bučá deltog i Nyhetsmorgon och diskuterade Skånepolisens registrering av romer tillsammans med folkrättsjuristen Mark Klamberg och Dagens Nyheters reporter Niklas Orrenius.

-Vi håller på att tillsammans med regeringskansliet och olika organisationer bygga upp ett förtroende mellan den romska gruppen och statliga myndigheter, både lokala och nationella. När en sådan här sak händer känns det mindre motiverande och raserar allt arbete som är gjort under de senaste decennierna, sa Rosario Ali Taikon.

Att registret skulle vara harmlöst och att man inte hade något att frukta så länge man inte gör något olagligt var något som han tillbakavisade.

-Det spelar väldigt stor roll. Här handlar det inte om att alla är registrerade, utan här är en särskild grupp registrerad och inte på grund av sitt agerande utan enbart på grund av sin etniska tillhörighet eller etniska anknytning, för det handlar också om personer som inte har romskt ursprung men är gifta med romer. Det känns nästan som om att vara rom är ett brott.

Se hela inslaget på TV4 Play

Bygga förtroende mellan myndighet och civila samhället

Från dagens Sensus-Angeläget  Fr v samtalsledare Annika Heikkinen, Rosario Ali Taikon från Sensus studieförbund och projektet Romané Bučá och Elisabeth Zaar från Polisförbundet.

Rosario Ali Taikon såg det som värdefullt att att både justitieminister Ask och integrationsminister Ullenhag tog emot vid gruppen, det vittnar om att det handlar om viktiga juridiska regelverks efterlevnad utöver själva integrationsproblematiken och underliggande strukturell diskriminering....

Läs mer

Romska arbeten med breda kontaktnät

Rosario portra_tt

 ”Det här handlar om att rädda vårt samhälle. För några år sedan var det omöjligt att tänka sig att   Sverigedemokraterna skulle kunna ta sig in i riksdagen, men nu är de Sveriges tredje största parti.  Likadant är det med polisens registrering av romer, vem trodde att detta var möjligt?” 

- Rosario Ali Taikon, Sensus Stockholm-Gotland

De omkring 50  – 100 000 romer som lever i Sverige idag gör det i ett utanförskap, med en arbetslöshet som beräknas till 80 procent, på vissa orter upp till 90 procent.

Läs mer

Seminarium: Likhet inför lagen 2032

Regeringen antog 2012 en strategi för romsk inkludering i det svenska samhället som sträcker sig fram till år 2032. Det övergripande målet är att romer som föds idag ska ha samma rättigheter som andra år 2032. Mot bakgrund av vad som avslöjats om polisens registrering av romer,och med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, blir frågan

 

Läs mer

Radio Romano bevakar romska kulturveckan på Sensus

Lyssna på olika intervjuer under veckan.

Lyssna på intervju med Romané Bučás deltagare från Skarpnäck. Romska kulturdagar - En europeisk historia

 

Che vazni si le romane paramichi?

I Förintelsens fotspår

På initiativ av Forum för levande historia och i samarbete med ÉRG och ESF-projektet Romané Bučá for en grupp män och kvinnor från Sverige till de utrotningsläger i Polen där nazisterna mördat romer under Andra världskriget. Sällskapet bestod av 20 romer från de fem romska grupperna och tanken med resan var att sätta fokus på den romska Förintelsen och hitta ett förhållningssätt till denna mindre kända del av historien som skulle kunna överföras till den svenska skolan och till samhället i stort.

Artikeln är tagen från É Romani Glinda 5-2012

Text: Bengt O Björklund och Mia Taikon Foto: Rosario Ali

Läs hela artikeln i pdf

Nyheter Romané Bučá juli 2013

Sommarpraktik och Komjobb
Nu under sommaren är så gott som alla deltagare ute på efterlängtad och givande praktik eller längre Komjobb i kommunerna. Praktikjobben är en viktig del i planeringen inför framtida jobb, där var och en ska hitta fram till rätt plats i arbetslivet. Coacher och arbetsförmedlare i projektet har en stor och viktig roll i detta och följer nu upp hur det går ute på arbetsplatserna. Deltagarna skriver också praktikrapporter varje vecka alt efter praktiken avslutats.

Läs mer

Romsk tjej som förebild

Amira är en tjej med mycket energi, intensitet och stor värme. Hon ler och skrattar gärna och brett. Hon pratar mycket och fort.

Amira Zamel är tjeckisk rom, uppväxt i Zlatans kvarter i Rosengård i Malmö. Idag är hon är ungdomscoach på Ungdomshuset Tuben i Farsta i Stockholm.

Amira har arbetat på RKC i Malmö och fick som 17-åring Romska ungdomsförbundets pris "Årets romska ungdom".

– I skolan hade jag inget större självförtroende, jag trodde inte på mig själv. Kanske skulle jag bli bortgift. Mina var betyg dåliga och jag trodde inte på att jag hade någon framtid där jag själv kunde styra mitt liv.

Läs mer

Romané Bučá Kick off

I mitten av november arrangerade Sensus en kick off i Stockholm
för alla inblandade i projektet Romané Buèá, ett arbetsmarknadsprojekt
som Sensus Stockholm Gotland driver i samverkan
med Eskilstuna och Uppsala kommun, Stockholm Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning samt Sundbybergs folkhögskola. Europeiska
socialfonden finansierar projektet.

Läs mer

Intervju med deltagare från Uppsala Roberto Markowski

Roberto berättar....

Jag fick hjälp av min socialsekreterare att komma in på Romane Buca´s projekt i Uppsala, och har varit här i ca 1 år. Innan dess var jag aktiv i projektet Romani Zor från Uppsala där jag fick hjälp med att skriva cv och söka arbeten.

Läs mer

 

 

 

 

Emilia en romsk brobyggare

Emilia Huczko
Emilia är 34 år gammal och bosatt i Uppsala. Har varit gift i 21 år och arbetar som brobyggare och kulturinformatör i Uppsala.

Läs mer

 

 

 

 

 

Romané Buèá besöker arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens representant i projektet, Anders Bogefors, har tillsammans med delprojektledare Sundbyberg, Manuel Tan Marti, och lärarassistent Teresa Hilltunen besökt Arbetsförmedlingen Solna/Sundbyberg/Ekerö. Under besöket så presenterades projektet fram till idag, vi hade också en ”workshop” om ”fördomar om romer i samhället”. Ett mycket uppskattat besök som de kunskapstörstande arbetsförmedlarna med stort intresse deltog i. Flera liknande spridningsinsatser är planerade nästa år på andra AF-kontor såsom Eskilstuna, Globen, Farsta och Uppsala. Dock inga fastlagda datum ännu.

Protest på Mynttorget mot polisens rasistiska register

På måndagskvällen samlades flera hundra personer på Mynttorget i Stockholm för att protestera mot polisens register över romer. Många talade om strukturell rasism inom poliskåren. Flera talare drog även paralleller till ett historiskt förtryck av romer.

Rosario Ali Taikon var en av av talarna:

– Vad har de 50 barnen gjort för fel om inte möjligen att de föddes i en romsk familj, sade Rosario Ali Taikon som arbetar i ett socialfondsprojekt för romsk inkludering i samhälle och arbetsmarknad  på studieförbundet Sensus. Han hänvisade till de småbarn som Skånepolisen har i sitt register över romer.

– Det är en kall dag för 4000 romer, fortsatte han.

Flera hundra personer hade samlat på Mynttorget i centrala Stockholm i en spontan protest mot att polisen i Skåne fört register över romer. Talare avlöste varandra från en rad organisationer. Budskapet var tydligt. Den strukturella rasismen inom polisen måste utredas och regeringen måste ta krafttag mot antiziganism och förtyck av romer.

Läs mer på tidningen Expo´s webbplats

På studiebesök hos Blå vägen

Blå vägen startades i början av 90-talet av nykterhetsrörelsen Blå Band som ett projekt för att hjälpa flyktingar att bli självförsörjande.

Vi började med arbetsträning i ett litet cafe och har på 20 år vuxit från 2 till 100 anställda  och har idag med flera caféer, bemanning, systugor, secondhandbutiker, städning och hantverk.

Blå vägen är ett icke vinstdrivande företag, allt överskott går direkt tillbaka till verksamheten. Vårt mål är att skapa arbete till de som behöver stöd och hjälp.

Till Blå vägen kommer människor för arbetsträning eller genom andra arbetsmarknadsåtgärder. Vi har anställt många av de som kommit till oss och många har fått jobb genom meriter de införskaffat hos oss. Vi arbetar med socialt företagande och hjälper människor och föreningar att starta sociala företag.

Coompanion ger rådgivning

Coompanion Stockholm

Coompanion ger kostnadsfri företagsrådgivning till de som vill starta företag tillsammans. Vi arbetar med socialt företagande säger Mauricio Chacana. Det är företag som bidrar till samhällsnyttan genom att  skapa arbete och återinvestera vinsten för att skapa ännu mer arbete.

I ett socialt företag måste man minst vara 3 personer. Det finns ungefär 300 sociala företag i Sverige och de flesta arbetar med café eller second-hand butiker.

Sociala företag har en dubbel affärsidé, dels en affärsidé men lika viktigt är också målet att skapa flera arbeten.

Sociala företag är bra på att hantera arbetsrehabilitering och arbetsträning. Ofta samarbetar man med kommunen eller arbetsförmedlingen genom att sälja sina tjänster till dem.

Hur går du till väga?

Först måste du hitta rätt affärside och lösa finansieringen genom att spara pengar eller låna. Man kan också träffa långsiktiga avtal med kommunen om att ge arbete till arbetslösa. Det finns också ett antal arbetsstöd som arbetslösa kan få via Arbetsförmedlingen.

Lärare på Sundbybergs folkhögskola

Mona Danielsson 63 år

Jag arbetar som lärare på Sundbybergs folkhögskola med psykologi som huvudämne.

Så här började min resa

För ca 21 år sen hade jag min första utbildning med en romsk klass  det var en barn och ungdomsledar utbildning.

Läs mer

 

 

Romané Bučá

Romsk elev på Sundbybergs folkhögskola

Antonio Siwak 40år

Bor i Rinkeby är gift och har 3 döttrar som är gifta och har barn.

Just nu pluggar jag andra året till  behandlingsassistent på Sundbybergs folkhögskola.

Läs mer

 

 

 

 

Romsk elev på Sundbybergs folkhögskola

 

Anette Lindgren  25 år

Bor i Rinkeby  och tillhör den finska Kale gruppen.

Jag har en dotter på 7 år och hon är mitt allt.

För ca 1 år sen fick jag reda på att det fanns en behandlingsassistent utbildning på Sundbybergs folkhögskola, då blev jag genast intresserad, sökte till utbildningen och blev intagen.

Läs mer

8 April 2013 Iternationella Romadagen

Den 8 april var det åter dags att fira den årligen återkommande Internationella Romadagen. I Stockholm bjöd É Romani Glinda och projektet Romané Bučá på konferens och fest.

Bland inbjudna gäster fanns Tomas Hammarberg och Jasenko Selimović.

Läs hela artikeln i pdf

 

Så arbetar vi med romsk inkludering

Romané Bučá – Romska arbeten – är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av Sensus Stockholm Gotland i samverkan med Eskilstuna och Uppsala kommuner, Stockholm Skarpnäck stadsdelsförvaltning samt Sundbybergs folkhögskola under tiden 2011 – 2014.
Välkommen till vår konferens den 15 november där vi berättar hur vi i projektet vill finna metoder för hållbar romsk inkludering i samhälle och arbetsliv och samtidigt förbättra romernas situation.

Läs mer